Ngày nay trong cơ quan hoặc doanh nghiệp, chúng ta cần trao đổi chia sẻ dữ liệu, thông tin, cùng nhau cập nhật và khai thác sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu chung của cơ quan đơn vị mình như: Phần mềm chuyên dụng, tài chính, dữ liệu nguồn nhân lực, tài liệu kỹ thuật, công nghệ, thông tin khách hàng, đối tác, …

                                                                                             

- Để đáp ứng các nhu cầu trên, trước hết cần có một mạng máy tính để kết nối các máy tính nội bộ với nhau và kết nối với mạng interrnet.

- Một mạng LAN tối thiểu cần có máy chủ (server), các thiết bị ghép nối (Repeater, Hub, Switch, Bridge), máy tính con (client), card mạng (Network Interface Card – NIC) và dây cáp (cable) hoặc wifi để kết nối các máy tính lại với nhau.

- Wifi là mạng kết nối không dây. Wifi là phương thức để các thiết bị kết nối không dây với nhau: máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng, máy in, tivi...

- Wifi hiện nay thường sử dụng các chuẩn sau:

- Chuẩn 802.11b.

- Chuẩn 802.11g.

- Chuẩn 802.11a.

- Chuẩn 802.11n.

* Thực hiện dịch vụ:

1/ Khảo sát & Thiết kế hệ thống kết nối.

2/ Lắp đặt hệ thống.

3/ Chuyển giao hệ thống.