Định kỳ hàng tháng, Công ty Lộc Vượng sẽ thực hiện việc bảo trì toàn bộ hệ thống máy tính, thông báo kết quả kiểm tra và các khả năng gây lỗi tại địa điểm đặt thiết bị của khách hàng.

Nội dung dịch vụ:

+ Tối ưu tốc độ hoạt động của máy tính. Loại bỏ các tập tin rác, chương trình không sử dụng.

+ Khắc phục sự cố và duy trì hệ thống:  Mạng LAN, truy cập Internet.

+ Quét virus định kỳ, cập nhật các chương trình Virus.

+ Xử lý và khắc phục lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình sử dụng.

+ Vệ sinh bên trong máy tính 04 tháng/ 01lần.

+ Backup định kỳ file trong máy và các data mail.

+ Chẩn đoán các sự cố máy tính có thể xảy ra.